REGULAMIN PRZEWOZÓW KŁĘBEK BUS

– Niniejszy  regulamin ma zastosowanie zarówno do pracowników jak i klientów firmy PRZEWOZY KŁĘBEK

-zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacja niniejszych warunków regulaminu

-kierowca nie odpowiada za opóźnienie wynikłe z przyczyn od nas niezależnych (korków, złych warunków atmosferycznych, awarii samochodu i innych przeszkód napotkanych na tarasie)

-kierowca nie odpowiada za odwołanie kursu spowodowanych awaria samochodu bądź brakiem minimalnej ilości pasażerów

-przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonych z klientem  jeśli ten nie [potwierdzi wyjazdu na jeden dzień przed terminem

-zmiany daty wyjazdu bądź anulowanie rezerwacji należy dokonać nie później niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku zmiany  w krótszym terminie będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 10% ceny biletu

PASAŻER

– przewóz dzieci i związane z nim dodatkowe wymagania posiadania fotelika należy zgłosić podczas dokonywanej rezerwacji

– kierowca nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki

-pasażer zobowiązany jest Do posiadania dokumentów uprawniających go do przekraczania granicy

-powinien oczekiwać na kierowcę we wcześniej uzgodnionym miejscu i czasie

-ma prawo do posiadania bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu

-powinien posiadać dokładny adres docelowy

-nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnego adresu przez pasażera

-odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas podróży w pojeździe jak i innym pasażerom

-zastrzegamy sobie prawo do naliczanie dodatkowej opłaty podczas podania błędnego adresu jak i posiadanie większej ilości bagażu

-kierowca zastrzega sobie prawo do możliwości sprawdzenia zawartości bagażu oraz przesyłek w razie uzasadnionego podejrzenia

-kierowca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w pojeździe

-ZABRANIA SIĘ POSIADANIA PRZEDMIOTÓW I MATERIAŁÓW NIEDOZWOLONYCH KTÓRE SĄ NIEBEZPIECZNE PODCZAS TRANSPORTU BĄDŹ MOGĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW

-PODCZAS POROŻY OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIE ALKOHOLU ORAZ PALENIA TYTONIU

-ZABRANIA SIĘ PRZEWOZU ALKOHOLU WYROBÓW TYTONIOWYCH, NARKOTYKÓW, BRONI

-ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY BĄDŹ PRZERWANIA PODROŻY OSOBIE BĘDĄCEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU BĄDŹ INNYCH UŻYWEK, KTÓREJ ZACHOWANIE JEST UCIĄŻLIWE DLA KIEROWCY BĄDŹ INNYCH  PASAŻERÓW

-PRZEWOZNIK MA PRAWO DO POZOSTAWIENIA NA TRASIE KLIENTA JEŻELI TEN NIE STOSUJE SIĘ DO POWYZSZEGO REGULAMINU !